Iň täze habarlar

TDHÇB-de söwdalar: nebithimiýa, ýeňil senagat önümleri hem-de gurluşyk harytlary ýerlenildi

13.04.2024 | 14:47 |
 TDHÇB-de söwdalar: nebithimiýa, ýeňil senagat önümleri hem-de gurluşyk harytlary ýerlenildi

Anna güni, 12-nji aprelde, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa, ýeňil senagat önümleri hem-de gurluşyk harytlary ýerlenildi.

Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we Şotlandiýadan telekeçiler suwuklandyrylan gazy, «SN-350» we «SN-600» kysymly başlangyç ýagyny, şeýle hem «TS-1» kysymly awiakerosini satyn almak boýunça «Türkmennebit» döwlet konserni bilen geleşikleri baglaşdylar.

Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri türkmen kompaniýalaryndan nah ýüplügini satyn aldylar.

Türkmenistanyň işewür toparlarynyň wekilleri düz (float) aýna satyn almak babatda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen geleşik baglaşdylar.

Söwdalaryň dowamynda jemi bahasy 3 599 039,71 manada we 9 947 950 dollara deň bolan 9 geleşik baglaşyldy.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň kotirowkalary bilen şu salgyda tanşyp bilersiňiz.

ORIENT news

Foto: exchange.gov.tm

Şeýle hem okaň: