Iň täze habarlar

Çemodanlaryň we syýahatçylyk ýantorbalarynyň dükany «Samsonite» ikinji haryda 30%-e çenli arzanladyş hödürleýär

12.04.2024 | 17:00 |
 Çemodanlaryň we syýahatçylyk ýantorbalarynyň dükany «Samsonite» ikinji haryda 30%-e çenli arzanladyş hödürleýär

Diňe 30-njy aprele çenli «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Samsonite» dükany müşderilerine arzan bahadan iki çemodany satyn almak üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär.

Bir «Samsonite» ýa-da «American Tourister» çemodanyny ýa-da syýahatçylyk ýantorbasy satyn alnanda, ikinji haryda 30% arzanladyş hödürlenýär.

samsinie askiya ishod 2.jpg

«Samsonite» dükanynda müşderiler islendik görnüşli goş torbalaryny tapyp bilerler:

-materiallaryň dürlüligi: ABS-plastik, polikarbonat, dokma önümleri.

-ykjam elde göterilýän ýantorba görnüşlerinden başlap, giň maşgala çemodanlaryna çenli islendik syýahat üçin çözgütler.

-dürli aýratynlykly nusgalar: kod gulpy, teleskopik tutawaçly, jübüli.

«Indiki syýahatyňyz üçin amatly çemodany gözleýärsiňizmi? Bizde syýahatyňyzy rahat we kynçylyksyz amala aşyrmaga kömek etjek çemodanlaryň köpdürli görnüşleri bar» diýip, dükanyň wekili belledi.

Habarlaşmak üçin maglumatlar:

• salgysy: «Berkarar» SDAM, 1-nji gat, «Samsonite» dükany;

• telefon (+993 12) 46 83 75;

• sosial ulgamdaky sahypasy.

ORIENT news

Foto: Samsonite

Şeýle hem okaň: