Iň täze habarlar

"Türkmenistan" awiakompaniýasy Aşgabat - Moskwa - Aşgabat ugruna uçar gatnawlaryny gaýtadan dikeldýär

11.12.2023 | 20:28 |
 "Türkmenistan" awiakompaniýasy Aşgabat - Moskwa - Aşgabat ugruna uçar gatnawlaryny gaýtadan dikeldýär

15-nji dekabrdan Aşgabat - Moskwa - Aşgabat ugruna ýolagçy uçar gatnawlary gaýtadan dikeldilýär. Bu barada "Türkmenhowaýollary" agentliginiň resmi web-saýtynda habar berilýär.

Degişli ugra biletleri "Türkmenistan" awiakompaniýasynyň resmi web-saýtyndan, awiakompaniýanyň Türkmenistandaky şahamçalaryndan, şeýle-de "Turkmenistan Airlines" atly mobil goşundysynyň üsti bilen satyn alyp bilersiňiz. Bu mobil goşundylaryny "AppStore" we "Google Play" mobil goşundylar platformalaryndan öz smartfonlaryňyza ýükläp alyp bilersiňiz. Degişli şäherlere bir ugra biletiň bahasy 3708 manada deňdir.

ORIENT news

Foto: turkmenistanairlines.tm

Şeýle hem okaň: