Iň täze habarlar

Türkmen diplomaty Kataryň medeniýet ministri bilen duşuşdy

27.11.2023 | 20:59 |
 Türkmen diplomaty Kataryň medeniýet ministri bilen duşuşdy

27-nji noýabrda, Kataryň medeniýet ministri Şeýh Abdulrahman ben Hamad bin Jassim bin Hamad Al Tani bilen Türkmenistanyň ilçisi Myratgeldi Seýitmämmedowyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Söhbetdeşlik wagtynda taraplar iki ýurduň arasynda köpugurly gatnaşyklary güýçlendirmek we hyzmatdaşlygy ösdürmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar.

Söhbetdeşler medeni-ynsanperwer ugurda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň hem möhümdigini bellediler.

ORIENT news

Foto: Türkmenistanyň DIM

Şeýle hem okaň: