Iň täze habarlar

95 ýyllyk şatlyk: Mikki Maus doglan gününi belleýär

19.11.2023 | 23:26 |
 95 ýyllyk şatlyk: Mikki Maus doglan gününi belleýär

Bir asyr töweregi mundan öň, 1928-nji ýylda dünýäniň iň meşhur syçanjygy ilkinji gezek çykyş etdi. Bu gün Mikki we Minni Mausyň ilkinji ses berlen “Steamboat Willie” multfilminiň premýerasy boldy.

Az salymdan bolsa, bu keşbi öz içine alýan ilkinji degişmeler peýda bolup başlady we 1932-nji ýylda meşhur animator Wolt Disneýiň “kakasynyň” sesinde gürläp başlady. “Ömrüniň” bir asyra golaý dowam eden multfilm gahrymany keşbinde köp üýtgeşiklikler boldy - gözleriniň, burnunyň we gulaklarynyň görnüşi birnäçe gezek üýtgedi, ýöne bularyň hemmesi onuň tanalmagyna täsir etmedi.

Gyzykly tarapy, Mikki Golliwudyň ýyldyzy bolan ilkinji toslama keşbe öwrüldi. Syçan ony 1978-nji ýylda, 50 ýyllygynda aldy. Mikiniň dosty hem ýyldyzy boldy, ýöne ol ýakynda - 90 ýaşynda 2018-nji ýylda eýe boldy.

ORIENT news

Foto: rg.ru

Şeýle hem okaň: