Iň täze habarlar

Aşgabatda Awisennanyň mirasyna bagyşlanan halkara ylmy konferensiýa geçiriler

23.09.2023 | 00:43 |
 Aşgabatda Awisennanyň mirasyna bagyşlanan halkara ylmy konferensiýa geçiriler

Türkmenistan "Gündogaryň görnükli filosofy we lukmany Abu Ali ibn Sinanyň umumyadamzat ähmiýetli mirasy" atly halkara ylmy maslahatyny geçirer.

Forum 11-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriler we 10-njy oktýabrda bellenilýän Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanar.

Bu konferensiýa halkara ylmy hyzmatdaşlygyny ösdürmäge we Günbatarda Awisenna ady bilen tanalýan Abu Ali ibn Sinanyň mirasyny wagyz etmäge gönükdirilendir.

Çäre, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Bilim ministrligi we Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde gurnalar. Simpozium akademiýa we lukmançylyk jemgyýetine wekilçilik edýän türkmenleriň we daşary ýurtly hünärmenleriň gatnaşmagynda gibrid formatda geçiriler. Wise-premýer Nurmuhammet Amannepesow bu barada anna güni Hökümet ýygnagynda habar berdi.

Simpoziumyň wekilleri 10-njy oktýabrdan 13-nji oktýabr aralygynda Söwda-senagat edarasynda geçiriljek Türkmenistanda saglygy goraýyş, bilim we sport ugurlaryna bagyşlanan halkara sergä gatnaşarlar.

ORIENT news

Foto: avicenna72.ru

Şeýle hem okaň: