Iň täze habarlar

FT “Altyn Asyr” AFK kubogynda ilkinji oýny geçirdi

21.09.2023 | 20:12 |
 FT “Altyn Asyr” AFK kubogynda ilkinji oýny geçirdi

Bişkekde, ähmiýeti boýunça Merkezi zonada AFK kubogy - 2023/24-iň ikinji möhüm Aziýa klub ýaryşynyň toparçasynyň 1-nji tapgyrynyň oýny geçirildi. Onda “Altyn Asyr” (Türkmenistan) we “Abdyş-Ata” futbol klublary (Gyrgyzystan) oýnady. Ýer eýesi 3:0 hasabynda ýeňiş gazandy.

Birinji ýarymda toparlar ýekeje pökgi geçirip bilmediler we nol hasap bilen arakesmä girdiler. Ikinji ýarymda başlangyjy üç sany jogapsyz pökgi geçiren gyrgyz futbolçylary ele aldy.

Duşuşygyň 48-nji minutynda Žirgalbek uulu hasaby açdy we bäş minutdan Uzdenow öňe saýlanyp, Batyrkanow 56-njy minutda oýny tamamlady.

“Abdyş-Ata” we Altyn Asyr “E” toparynda “Rawşan” (Täjigistan) we “Merw” (Türkmenistan) bilen bilelikde çykyş edýär.

AFK 2023/24 kubogynyň 5-nji oktýabrda geçiriljek ikinji tapgyrynda “Altyn Asyr” “Rawşan” bilen, “Merw” bolsa “Abdyş-Ata” bilen oýnar. Bu oýunlaryň ýeňijileriniň ýaryşyň pleý-off oýunlaryna gatnaşmak üçin gowy mümkinçilikleri bolar.

ORIENT news

Foto: Instagram.com/fc_abdyshata

Şeýle hem okaň: