Iň täze habarlar

Medeni wakalaryň anonsy: Juzeppe Werdiniň 210 ýyllygyna bagyşlanan konsert, «Kalplaryň sazlaşygy» sergisi

02.06.2023 | 16:38 |
 Medeni wakalaryň anonsy: Juzeppe Werdiniň 210 ýyllygyna bagyşlanan konsert, «Kalplaryň sazlaşygy» sergisi

ORIENT Aşgabatda 3-7-nji iýunda bolup geçjek medeni çäreleriň anonsyny hödürleýär.

Концерт

Juzeppe Werdiniň doglan gününiň 210 ýyllygyna bagyşlanan konsert

Aşgabatda aýratyn myhmanyň – Mariýa Pia Pişitelliniň ýerine ýetirmeginde we Rasul Gylyjow ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň ýerine ýetirmeginde «Werdiniň» konserti geçer.

Sene: 03.06.2023 (Şenbe)
Wagty: 19:00
Geçirilýän ýeri: Aşgabat ş., Görogly köçesi 65, Magtymguly adyndaky Milli sazly-drama teatry

Giriş tölegsiz.

Sergi

«Kalplaryň sazlaşygy» sergisi

2023-nji ýylyň 7-nji iýunynda Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň Sergi merkezinde Nursähet Eýeberenowyň, Röwşen Akynyýazowyň, Öwezmuhammet Akmuhammedowyň we Azat Taganowyň «Kalplaryň sazlaşygy» atly toparlaýyn sergisi açylýar.

Açylýan senesi we wagty: 07.06.2023, 16:00
Geçirilýän ýeri: Aşgabat ş., Asudalyk köç., 33 (Watan kinokonsert zalynyň gabady)
Dowamlylygy: 30 gün

Kinoteatrlardaky filmleriň rejenamasy

«Aşgabat» kinoteatrynda 3-4 -nji iýunda filmleriň rejenamasy

03.06.2023 (şenbe)
11:00 Boss-molokosos (2017)
13:00 Boss-molokosos (2021)
15:00 Geçmişiň sesleri (2022)
17:00 65 (2023)
19:00 Jon Uik 4 (2023) Biletiň bahasy: 20 ТМТ

04.06.2023 (ýekşenbe)
11:00 Ajaýyp Moris (2022)
13:00 Pil nädip asmandan düşdi (2023)
15:00 Piter Pen we Wendi (2023)
17:00 Jogapsyz (2023)
19:00 Jon Uik 4 (2023) Biletiň bahasy: 20 ТМТ

Biletleriň bahalary:
15 — ТМТ Filmler / Multfilmler
15 — ТМТ 5 ýaşdan uly çagalar üçin
5 — ТМТ 5 ýaşa çenli çagalar üçin

Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 115
Habarlaşmak üçin: +99312934480, +99312934483, +99312934490

«Berkarar» kinoteatrynda 3-4 -nji iýunda filmleriň rejenamasy

Zal 1
10:15 Erbet oglanlar 40 ТМТ
12:05 Erbet oglanlar 40 ТМТ
14:00 65 40 ТМТ
15:50 Erbet oglanlar 40 ТМТ
17:45 Erbet oglanlar 50 ТМТ
19:35 65 50 ТМТ
21:20 65 50 ТМТ

Zal 2
10:10 Super Mario 40 ТМТ
11:55 Super Mario 40 ТМТ
13:40 Super Mario 40 ТМТ
15:25 Ses 6 40 ТМТ
17:40 65 50 ТМТ
19:25 Super Mario 50 ТМТ
21:05 Ses 6 50 ТМТ

Zal 3
10:40 65 40 ТМТ
12:25 65 40 ТМТ
14:10 Terjimeçi 40 ТМТ
16:25 Terjimeçi 40 ТМТ
18:40 Ses 6 50 ТМТ
20:55 Terjimeçi 50 ТМТ

Salgysy: Aşgabat ş., Atatürk köç., «Berkarar» SDAM, üçünji gat
Habarlaşmak üçin: +99362761934, 469994

Teatrlaryň repertuarlary

A.S. Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň 3-4-nji iýundaky repertuary

«Prostokwaşinodan bolan üçler »
Sene: 03.06.2023 (şenbe)
Wagty: 12:00

«Arşyn mal alan»
Sene: 03.06.2023 (şenbe)
Wagty: 19:00

«Aladdin we jadyly çyra»
Sene: 04.06.2023 (ýekşenbe)
Wagty: 11:00

«Aladdin we jadyly çyra»
Sene: 04.06.2023 (ýekşenbe)
Wagty: 13:00

«Bir ispan gijesi»
Sene: 04.06.2023 (ýekşenbe)
Wagty: 19:00

Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 142
Habarlaşmak üçin: +99312365081, +99312364281

Türkmenistanyň beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatrynyň 3-4-nji iýundaky repertuary

«Ependi ýa-da gülkünç goňşy»
Sene: 03.06.2023 (şenbe)
Wagty: 19:00

«Syrly sandyk»
Sene: 04.06.2023 (ýekşenbe)
Wagty: 19:00

Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 78
Habarlaşmak üçin: +99312940974, +99312941463

Mollanepes adyndaky Talyplar teatrynyň 3-4-nji iýundaky repertuary

«Oguzlaryň rowaýaty»
Sene: 03.06.2023 (şenbe)
Wagty: 19:00

«Gülküler agşamy»
Sene: 04.06.2023 (ýekşenbe)
Wagty: 19:00

Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly ş, 76
Habalaşmak üçin: +99312941794

Möhüm maglumat bilen «Афиша» rubrikasynda tanyş boluň.

ORIENT habarlar

Foto: redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: