Iň täze habarlar

Hançžou-2022 daşary ýurtly alaw göterijileri alaw estafetasyna gatnaşmaga çagyrýar

31.05.2023 | 16:10 |
 Hançžou-2022 daşary ýurtly alaw göterijileri alaw estafetasyna gatnaşmaga çagyrýar

Hançžoudaky Tomusky Aziýa Oýunlary 2022-ni gurnaýjylar daşary ýurtlaryň wekillerini alaw estafetasyna gatnaşmaga çagyrýar. Şeýlelikde, olar ýaryşlara gatnaşýan her gatnaşyjy topara 12-nji iýuna çenli alawy göterijiniň dalaşgärligini hödürlemegi teklip etdiler, ol Oýunlaryň açylmagyna üç gün galanda onuň Hançžouda syýahat etmeginiň çäklerinde alawy göterer.

Her bir alaw göterijiniň alawy 50 metr aralyga göterip eltmekligine garaşylýar. Gutarnykly sanaw Hançžou-2022 oýunlarynyň Guramaçylyk komiteti we Aziýanyň Olimpiýa geňeşi tarapyndan tassyklanar.

Hödürlenen dalaşgär 20-nji sentýabra çenli Hançžou şäherine gelmelidir. Geçen ýyl ýaryşlaryň başlanmagyna 300 günüň galanlygyny baýram etmekligiň çäklerinde Oýunlaryň guramaçylary tarapyndan «Sanly alaw göteriji» başlangyjy hödürlenipdi. Programma gatnaşyjylara alaw göterijiniň görnüşinde sanly şekilleri döretmäge mümkinçilik berýärdi.

Hançžouda geçiriljek 19-njy Tomusky Aziýa oýunlary 2022 23-nji sentýabrda açylýar we 8-nji oktýabra çenli dowam eder.

ORIENT habarlar

Foto: CGTN

Şeýle hem okaň: