Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 15 ýyllygyny üstünlikleriň sergisi bilen bellär

11.03.2023 | 00:42 |
 Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 15 ýyllygyny üstünlikleriň sergisi bilen bellär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisi 17-23-nji mart aralygynda Aşgabatda geçiriler. Ýurdumyzyň hususy pudagynyň ykdysady üstünliklerine, harytlaryna, taslamalaryna we hyzmatlaryna syn, adatça şu ýyl 15 ýyllygyny belleýän TSTB-niň döredilmegine bagyşlanýar.

Wise-premýer Batyr Atdaýew, sergiden başga-da, telekeçiler konferensiýasyny hem öz içine alýan ýubileý çäresiniň maksatnamasy barada anna güni geçirlen türkmen hökümetiniň mejlisinde habar berdi.

Onuň aýtmagyna görä, önümçiligiň we durmuşyň dürli pudaklarynda öňdebaryjy kärhanalara wekilçilik edýän TSTB-niň 200-den gowrak agzasy haryt sergisine gatnaşar.

ORIENT news

Foto: orient.tm

Şeýle hem okaň: