Iň täze habarlar

Türkmenistan Ukrainadaky çagalara ynsanperwer kömegini ugratdy

23.03.2023 | 23:23 |
 Türkmenistan Ukrainadaky çagalara ynsanperwer kömegini ugratdy

Türkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan ukrain halkynyň çagalary üçin ynsanperwerlik kömegini iberdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi metbugat gullugy habar berdi.

Maglumatlara görä, ýük 22-nji martda çarşenbe güni ugradyldy. Ukraina iberilen ynsanperwer kömegi derman serişdelerinden we lukmançylyk enjamlaryndan, dokma we dürli azyk önümlerinden ybaratdyr.

2-1.jpg

Ukrain halkynyň çagalary üçin Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan ynsanperwerlik kömegini ibermek boýunça buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geçen hepdede gol çekdi.

ORIENT news

Foto: mfa.gov.tm

Şeýle hem okaň: