Iň täze habarlar

Tengrinews: Gazagystanda pasport almak üçin ýüz tutmany resmileşdirmek üçin terminallar peýda boldy

04.03.2023 | 12:16 |
 Tengrinews: Gazagystanda pasport almak üçin ýüz tutmany resmileşdirmek üçin terminallar peýda boldy
 Tengrinews: Gazagystanda pasport almak üçin ýüz tutmany resmileşdirmek üçin terminallar peýda boldy

Gazagystanda pasport ýa-da şahsyýeti tassyklaýan resminama almak üçin olaryň kömegi bilen ýüz tutmany resmileşdirip boljak terminallar peýda boldy – diýip, Respublikanyň Sanly ösüş, innowasiýalar we aerokosmiki senagat ministrligine we Içeri işler ministrligine salgylanyp, Tenginews habar berýär.

Resminamalaşdyrmagyň terminaly müşderilere migrasiýa gullugynyň işgärine hasaba alynmak barada nobata durmazdan, kassa töleg geçirmezden hyzmaty sargyt etmäge mümkinçilik berýär. Olar şeýle hem özbaşdak resminama üçin şowly suraty saýlap alyp bilýärler.

Terminal surat boýunça şahsyýetiň awtomatiki biometriki identifikasyýasyny geçmek üçin kameralar bilen enjamlaşdyrylandyr, şeýle hem surata almak üçin enjamy bardyr; goly almak üçin skaneri we döwlet ýygymyny almagy üçin QR-kody bardyr.

Hyzmatlaryň terminalyndan arza tabşyrylandan soňra alyjy migrasiýa gullugynyň işgärine ýüz tutmalydyr, ol arzany tabşyrmak işiniň talaplara laýykdygyny barlaýar.

Häzirki wagtda Astananyň ilata hyzmat ediş Merkezinde şuňa meňzeş terminalyň dördüsi oturdylandyr. Geljekde olary Gazagystanyň ähli sebitlerinde oturtmaklyk meýilleşdirilýär.

ORIENT habarlar

Foto: tengrinews.kz

Şeýle hem okaň: