Iň täze habarlar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara we ýerli uçuşlaryň täze rejenamasyny çap etdi

28.01.2023 | 10:50 |
 «Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara we ýerli uçuşlaryň täze rejenamasyny çap etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçuşlaryň täze rejenamasyny mälim etdi, oňa laýyklykda 1-nji fewraldan başlap ähli halkara uçuşlar Aşgabadyň Halkara howa menzilinden amala aşyrylar.

Her hepdede Aşgabatdan «Türkmenistan» awiakompaniýasy aşakdaky halkara uçuşlaryny amala aşyrar:

-2 gezek Dubaýa (BAE),
-1 gezek Frankfurta (Germaniýa)
-2 gezek Kazana we Moskwa (Russiýa),
-4 gezek Stambula (Türkiýe).

Uçuşlaryň doly rejesi bilen awiakompaniýanyň resmi saýtynda tanşyp bolýar, şeýle hem ony PDF formatynda ýükläp alyp bolýar.

ORIENT habarlar

Foto: redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: