Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasyndaky söwdalaşyklar: Türkiýeden we Owganystandan gelen telekeçiler tehniki kükürdi satyn aldylar

29.11.2022 | 22:20 |
 Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasyndaky söwdalaşyklar: Türkiýeden we Owganystandan gelen telekeçiler tehniki kükürdi satyn aldylar

Duşenbe güni 28-nji noýabrda, Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda bahasy 6 million amerikan dollary we 780 000 TMT bolan 4 sany şertnama baglaşyldy. Bu barada ORIENT-iň habarçysy habar berýär.

Türkiýeden we Owganystandan gelen telekeçiler 6 million amerikan dollaryna jemi 60 müň tonna tehniki granulirlenen kükürdi satyn aldylar. Söwdalaşyklarda bu önümiň her tonnasynyň bahasy 100 amerikan dollary diýlip kesgitlenildi.

Ýerli walýuta hasabynda Türkiýeden gelen telekeçi söwdalaşyklarda bahasy 780 000 TMT-a barabar bolan 24,000 kg nah ýüplügini satyn aldy.

Söwdalaşyklara goýlan harytlar barada maglumatlar bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň resmi web saýty arkaly [şu ýerden] (https://tmex.gov.tm) tanşyp bilersiňiz.

Oba hojalygy, senagat we aragatnaşyk bölümlerinde, şeýle hem söwda toplumynda söwdalaşyk duşenbe-anna günleri 16:00-da, şenbe güni sagat 11:30-da başlanýar. Nebit we gaz pudagynda birža söwdasy duşenbe-anna günleri 16:30-da, şenbe güni 12:00-da başlanýar.

Şol bir wagtyň özünde, [tmex.gov.tm] (https://tmex.gov.tm) web sahypasynda, birža harytlaryny gönümel öndürijilerden satmak teklipleri bilen funksional platformanyň üsti bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle hem birža harytlarynyň satuwy barada bildirişleri hem çap edip bolýar.

ORIENT news
Surat: redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: