Iň täze habarlar

«Sazlaşygyň yşgynda» atly sergi

22.05.2023 | 12:05
«Sazlaşygyň yşgynda» atly sergi
Aşgabat ş., Asudalyk 33 (Watan kinokonsert merkeziniň garşysynda)

2023-nji ýylyň maý aýynyň 23-ne Türkmenistanyň çeperçilik sergiler müdirliginiň sergi jaýynda Mary welaýatynyň suratkeşleriniň «Sazlaşygyň yşgynda» atly toparlaýyn döredijilik sergisi açylar.

Açylyş senesi we wagty: 23.05.2023, 16:00
Geçirilýän ýeri: Aşgabat ş., Asudalyk 33 (Watan kinokonsert merkeziniň garşysynda)
Serginiň dowamlylygy: 10 gün