Iň täze habarlar

Gruzin şaý-sepleriniň sergisi

15.05.2023 | 14:07
Gruzin şaý-sepleriniň sergisi
Aşgabat şäheri, Alyşir Nowaýy köçesi, 88, Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi

20-nji maýda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde gruzin minankari ussalarynyň ýasan şaý-sepleriniň sergisiniň açylyş dabarasy bolar.

Minankari - bu syrça ulanyp şaý-sep ýasamagyň gadymy gruzin usulydyr.

Sergide Tamara Japaridze, Maýa Gwitidze, Maýko Magalaşwili, Sofi Etsadaşwili we beýlekiler ýaly gruzin ussatlarynyň eserleri görkeziler.

Açylyş senesi we wagty: 20.05.2023 sagat 11:00
Dowamlylygy: 2023-nji ýylyň 20-21-nji maýy
Salgysy: Aşgabat şäheri, Alyşir Nowaýy köçesi, 88, Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi
Habarlaşmak üçin: +99312927169
Muzeýiň iş wagty: 09:00 - 18:00

Giriş tölegsizdir.