Iň täze habarlar

Aşgabatda kitap sergileri geçiriler

11.05.2023 | 14:13
Aşgabatda kitap sergileri geçiriler

«Täze Älem» kitap dükany Türkmenistanyň orta hünär mekdeplerinde kitap sergilerini geçirýär. Sergide kitapsöýüjiler özüne gerek kitaplary satyn alyp bilerler.

Senesi: 12.05.2023
Wagty: 15:00
Geçirilýän ýeri: Aşgabat şäheri, Gurbansoltan eje şaýoly, 10, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi

Senesi: 16.05.2023
Wagty: 15:00
Geçirilýän ýeri: Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, 124, Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi

Habarlaşmak üçin: +993 (64) 14-21-14
Sergilere ähli isleg bildirýänler gelip bilýärler.