Iň täze habarlar

Aşgabatda italýan surat ussatlarynyň sergisi geçirilýär

09.05.2023 | 16:10
Aşgabatda italýan surat ussatlarynyň sergisi geçirilýär
Aşgabat şäheri, Alyşir Nowaýy köçesi, 88, Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi

«Italiýa: peýzažlar, eserler we keşpler. Alinari-den häzirki zaman surat ussatlaryna çenli», Italiýanyň Türkmenistdaky ilçihanasy we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan guraldy.

Açylyş senesi we wagty: 10.05.2023, sagat 10:00
Geçirilýän ýeri: Aşgabat şäheri, Alyşir Nowaýy köçesi, 88, Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi

Sergi 31-nji maýa çenli dowam eder. Giriş tölegsiz.