Iň täze habarlar

«Täze Älem» kitap dükany kitap sergisini geçirýär

09.05.2023 | 09:47
«Täze Älem» kitap dükany kitap sergisini geçirýär
Aşgabat şäheri, Köşi köçesi, 100, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň baş binasy

«Täze Älem» kitap dükany Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde kitap sergisini geçirýär. Sergide kitapsöýüjiler özüne gerek kitaplary satyn alyp bilerler.

Senesi: 10.05.2023
Wagty: 15:00
Geçirilýän ýeri: Aşgabat şäheri, Köşi köçesi, 100, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň baş binasy
Habarlaşmak üçin: +99364142114

Sergä ähli isleg bildirýänler gelip bilýärler.