Iň täze habarlar

«Gül zemin» kinoteatrynda mart aýynyň 18-19-na görkeziljek filmleriň tertibi

18.03.2023 | 12:31
«Gül zemin» kinoteatrynda mart aýynyň 18-19-na görkeziljek filmleriň tertibi
Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, «Gül zemin» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Gül zemin» kinoteatry

Zal 1
13:00 Ajaýyp Moris 40 ТМТ
15:00 M3GAN 50 ТМТ
17:00 Täze oýnawaç 50 ТМТ
19:00 M3GAN 50 ТМТ
21:00 Marlow 50 ТМТ

Zal 2
15:30 Ajaýyp Moris 50 ТМТ
17:30 Ýaragly durmuş toýy 50 ТМТ
19:30 Ajaýyp Moris 50 ТМТ
21:20 Ýaragly durmuş toýy 50 ТМТ

Salgysy: Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, «Gül zemin» söwda we dynç alyş merkezi, üçünji gat, «Gül zemin» kinoteatry
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99365848459