Iň täze habarlar

Döredijilik el işleriniň sergisi

01.03.2023 | 13:47
Döredijilik el işleriniň sergisi
Alyşir Nowaýy köçesi, 88, Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi

Halk döredijiliginiň muşdaklary mart aýynyň 6-syna Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde geçiriljek zenanlara bagyşlanan serginiň açylyşyna çagyrylýar. Sergi 10-njy marta çenli dowam eder.

Salgysy: Alyşir Nowaýy köçesi, 88, Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi