Samsung

Wakalar

01.03.2024 12:25
66
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 90-a golaý ýurtdan döwlet Baştutanlaryň, ministrleriň gatnaşmagynda Türkiýäniň Antalýa şäherinde geçirilýän Diplomatiýa forumynyň açylyş dabarasynda ilkinjileriň hatarynda çykyş eder.
01.03.2024 11:34
92
1-nji martda paýtagtymyzyň «Gül Zaman» toý mekanynda Ulag-kommunikasiýa pudagynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň gatnaşmagynda 8-nji mart Halkara Zenanlar güni mynasybetli «Zenan kalby – zemin görki» atly aýdym-sazly dabara geçirildi.
29.02.2024 19:58
104
Ýurdumyzda eli çeper ene-mamalarymyzyň we gelin-gyzlarymyzyň zehin-paýhasyndan kemala gelen halkymyzyň medeni mirasyny we milli gymmatlyklaryny wagyz etmekde uly işler alnyp barylýar.
29.02.2024 14:29
124
Çarşenbe güni, 28-nji fewralda, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda daşarky we içerki bazarlarda ýurdumyzda öndürilýän nebithimiýa önümleri uly islegden peýdalandy.
29.02.2024 09:05
175
Özbegistanda internet aragatnaşygyny giňeltmek üçin şertler gowulandyrylar.
28.02.2024 13:37
75
Mejlisde Türkmenistanyň wekiliýetine Daşary işler ministriň orunbasary A.Gurbanow, Eýran Yslam Respublikasynyň wekiliýetine bolsa, Daşary işler ministriniň orunbasary Alireza Bikdeli ýolbaşçylyk etdiler.
28.02.2024 12:44
246
Abu-Dabiniň «ADNOC» milli nebit kompaniýasynyň pes uglerodly çözgütler we halkara ösüş boýunça ýerine ýetiriji direktory Musabbeh Al Kaabi Türkmenistana geldi. Bu barada BAE-niň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berýär.
28.02.2024 11:48
156
Belarus Respublikasy Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň işine doly derejede gatnaşmaga we guramanyň işini täze mazmun bilen doldurmaga taýýar.
28.02.2024 11:08
129
Sişenbe güni, 27-nji fewralda, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda içerki bazarda ýurdumyzda öndürilýän nebithimiýa önümleri, gurluşyk serişdeleri hem-de türkmen halylary ýerlenildi.
27.02.2024 22:23
142
“Demirýollary” AGPJ-niň 20-nji şahamçasyna degişli bolan ýük stansiýalary halkara gatnaw ugurlarynda import-eksport we tranzit ýükleri üçin hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär. Menziller tarapyndan amala aşyrylýan täze hyzmatlar ulag amallarynyň möçberlerini artdyrmak we söwdany ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýar.