Iň täze habarlar

«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 14-19-y aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi

14.03.2023 | 11:05
«Aşgabat» kinoteatrynda mart aýynyň 14-19-y aralygynda görkeziljek filmleriň tertibi
Magtymguly şaýoly, 115

Sişenbe, 14.03.2023
15:00 Gara kepillik (2022)
17:00 Ýyrtyjy jandar (2022)
19:00 Sizemi ýa bize? (2023)

Çarşenbe, 15.03.2023
15:00 Adam gazaby (2021)
17:00 10 duşuşyk (2022)
19:00 Aramyzdaky wagt (2022)

Penşenbe, 16.03.2023
15:00 Gyzlar meňzeş däl (2019)
17:00 Geljekden gelen jübüt (2021)
19:00 Kapitan Marwel (2019)

Anna, 17.03.2023
15:00 Piter towşan (2020)
17:00 Ýalançy (2022)
19:00 Ogul (2022)

Şenbe, 18.03.2023
11:00 Şalyk we galtamanlar (2022)
13:00 Rio 2 (2014)
15:00 Çak we Gek. Uly başdangeçirmeler (2022)
17:00 Gözýetim çyzygy (2020)
19:00 Täze oýnawaç (2022)

Ýekşenbe, 19.03.2023
11:00 Men gyzarýan (2022)
13:00 Aždarhany nädip türgenleşdirmeli: Gizlin dünýä (2019)
15:00 Çeburaşka (2022)
17:00 Marlow (2022)
19:00 Gök bilen ýeriň arasynda (2022)

Petekleriň bahasy bäş ýaşa ýetmedik çagalar üçin 5 TMT, bäş ýaşdan ulylar üçin 15 TMT

Salgysy: Magtymguly şaýoly, 115
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99312934483, +99312934480