Iň täze habarlar

SAMSUNG kompaniýasy ähli telewizorlaryň görnüşlerine 35% arzanladyş yglan etdi

31.05.2023 | 22:00 |
 SAMSUNG kompaniýasy ähli  telewizorlaryň görnüşlerine 35% arzanladyş yglan etdi
 SAMSUNG kompaniýasy ähli  telewizorlaryň görnüşlerine 35% arzanladyş yglan etdi
 SAMSUNG kompaniýasy ähli  telewizorlaryň görnüşlerine 35% arzanladyş yglan etdi
 SAMSUNG kompaniýasy ähli  telewizorlaryň görnüşlerine 35% arzanladyş yglan etdi
 SAMSUNG kompaniýasy ähli  telewizorlaryň görnüşlerine 35% arzanladyş yglan etdi

Elektronika dünýäsi we «Berkarar» SDAM-däki SAMSUNG dükanlary «Tomusky arzanladyş» aksiýanyň başlanýandygyny, onuň çäklerinde SAMSUNG brendiniň ähli telewizorlaryna 35% arzanladyş yglan etdiler.

Çäre tomsuň gelmegi we Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýetiniň gününiň baýram edilmegi hormatyna badalga berlendir. SAMSUNG brendiniň ähli telewizorlaryna 2 ýyl kepillik berilýär.

Müşderiler üçin ýene-de bir ýörite teklip — «Telewizorlaryň utilizasiýasy» hereket edýär. Her bir satyn alyjy islendik brenddäki we islendik ýagdaýdaky telewizory tabşyryp, täze SAMSUNG telewizorlaryň bellenen modellerina 3000 TMT arzanladyş gazanyp bilýär.

Aksiýa iýun aýynyň 1-30 aralygynda dowam eder.

Amatly mümkinçilikleri elden bermäň! Ozal şuňa meňzeş çäreleri Elektronika dünýäsi we «Berkarar» SDAM-däki SAMSUNG dükanlary kir ýuwujy maşynlar üçin geçiripdiler.

Goşmaça maglumatlary şu telefon belgileri arkaly alyp bolýar:

Elektronika dünýäsi dükany: (+993 60) 14-22-53
«Berkarar» SDAM-däki SAMSUNG dükany: (+993 60) 14-22-52
Instagram: @elektronika.dunyasi.dukany
Serwis merkezi: (+993 60) 14-22-54, (+993 60) 14-22-55.

ORIENT news

Foto: Elektronika dünýäsi

Şeýle hem okaň: