Iň täze habarlar

Türkiýede parlament saýlawlarynyň gutarnykly netijeleri çap edildi

31.05.2023 | 14:27 |
 Türkiýede parlament saýlawlarynyň gutarnykly netijeleri çap edildi

Türkiýede 14-nji maýda parlamentiň 28-nji çagyrylyşyna geçirilen saýlawlaryň gutarnykly netijeleri çap edildi. Olar bilen hökümetiň resmi habarlarynda — Resmi Gazete neşirinde tanşyp bolýar – diýip, Anadolu agentligi habar berýär.

Respublikanyň MST-nyň maglumatlaryna görä, ýurtda, daşary ýurtlarda we gümrük nokatlarynda hasaba alnan 55 835 895 saýlawçy dalaşgärler üçin öz seslerini berdiler. 1 393 307 býulleten güýçsüz diýlip ykrar edildi.

Saýlawçylaryň gatnaşygy Türkiýede 88,92% we daşary ýurtlarda we gümrük nokatlarynda 53,80% boldy. Umuman, saýlawlara barma 87,05% deň boldy.

Saýlawlaryň jemleri boýunça deputat mandatlarynyň köplügini (268) dolandyryjy Adalat we ösüş partiýasy aldy.

ORIENT habarlar

Foto: aa.com.tr

Şeýle hem okaň: