Iň täze habarlar

TDHÇB-daky söwdalaşyklar: daşary ýurtly telekeçiler nah ýüplügini satyn aldylar

28.01.2023 | 12:28 |
 TDHÇB-daky söwdalaşyklar: daşary ýurtly telekeçiler nah ýüplügini satyn aldylar

Penşenbe güni, 26-njy ýanwarda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyndaky söwdalaşyklarda umumy bahasy $189,4 müň amerikan dollaryna deň bolan we 1,6 mln türkmen manadyna deň bolan iki geleşik baglaşyldy – diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.

Gyrgyzystandan gelen telekeçi A synply aşgarlanmadyk nah ýüplügiň 71,5 müň kg-ny $189,4 müň amerikan dollaryna satyn aldy, edil şu önümiň 38,5 müň kg-ny Hindistandan gelen işewür $1,6 mln türkmen manadyna satyn aldy.

Söwdalaşyklara goýlan harytlar barada maglumatlar bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň resmi web saýty arkaly şu ýerden tanşyp bilersiňiz.

Oba hojalygy, senagat we aragatnaşyk bölümlerinde, şeýle hem söwda toplumynda söwdalaşyk duşenbe-anna günleri 16:00-da, şenbe güni sagat 11:30-da başlanýar. Nebit we gaz pudagynda birža söwdasy duşenbe-anna günleri 16:30-da, şenbe güni 12:00-da başlanýar.

Şol bir wagtyň özünde, tmex.gov.tm web sahypasynda, birža harytlaryny gönümel öndürijilerden satmak teklipleri bilen funksional platformanyň üsti bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle hem birža harytlarynyň satuwy barada bildirişleri hem çap edip bolýar.

ORIENT habarlar

Foto: redaksiýanyň arhiwinden

Şeýle hem okaň: