Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň aprel aýynyň 20-21 senesindäki repertuary

18.04.2024 | 12:30 |
 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň aprel aýynyň 20-21 senesindäki repertuary

«Bir ojakda iki dünýä» – 20.04.2024 (Anna), 19:00

«Durmuş diňe düýş däl» – 21.04.2024 (Şenbe), 19:00

Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi 65
Habarlaşmak üçin: (+993 12) 94-29-96, (+993 12) 94-29-98

ORIENT news

Foto: ORIENT-iň redaksiýasy

Şeýle hem okaň: