Iň täze habarlar

Duşenbede Hökümetara türkmen-täjik toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

23.11.2023 | 09:06 |
 Duşenbede Hökümetara türkmen-täjik toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler

23-24-nji noýabrda Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-täjik toparynyň nobatdaky mejlisi geçiriler. Bu barada Täjigistanyň Milli habarlar agentligi mälim edýär.

Iki ýurduň Prezidentleri Serdar Berdimuhamedow bilen Emomali Rahmonyň şu ýylyň sentýabr aýynda geçirilen duşuşygynda taraplar bilelikdäki hökümetara toparyň işini işjeňleşdirmegiň, söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň zerurdygyny bellediler.

Nobatdaky mejlis söwda dolanyşygynyň mukdaryny ýokarlandyrmak we medeni we gumanitar hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy öz içine alar.

ORIENT news

Foto: turkmenistan.gov.tm

Şeýle hem okaň: