Iň täze habarlar

Istanbul Photo Awards-2024 gatnaşmak üçin arzalar kabul edilip başlandy

21.11.2023 | 12:25 |
 Istanbul Photo Awards-2024 gatnaşmak üçin arzalar kabul edilip başlandy

Istanbul Photo Awards-2024 halkara bäsleşigine gatnaşmak üçin arzalar kabul edilip başlandy.

Bäsleşige gatnaşmak üçin 2023-nji ýylda düşürilen häzirki döwürde dünýäde bolup geçýän hadysalary görkezýän suratlar kabul edilýär.

Bäsleşige diňe ussat suratkeşler gatnaşyp bilýär.

Ýeňijiler 2024-nji ýylyň aprel aýynda mälim ediler.

Gatnaşmak üçin arzalar diňe onlaýn kabul edilýär. Arzalary 2024-nji ýylyň 17-nji ýanwaryna çenli tabşyryp bolýar.

Bäsleşiik barada giňişleýin maglumat bilen Anadolu Ajansi saýtynda tanyşyp bolýar.

ORIENT news

Foto: kent.ac.uk

Şeýle hem okaň: