Iň täze habarlar

Apple Iphone 14 we 15 ulanyjylaryna gyssagly hemra aragatnaşygyna tölegsiz elýeterliligi uzaltdy

17.11.2023 | 03:58 |
 Apple Iphone 14 we 15 ulanyjylaryna gyssagly hemra aragatnaşygyna tölegsiz elýeterliligi uzaltdy

Apple kompaniýasy 16 ýurtda we sebitde Iphone 14 we 15 smartfonlaryny ulanyjylara gyssagly hemra aragatnaşygyna tölegsiz elýeterliligi ýene-de 1 ýyl möhlet bilen uzaltdy. Apple Emergency SOS hyzmatynyň kömegi bilen öýjükli aragatnaşygyň hem-de Wifi-ň bolmadyk ýerlerinde degişli gulluklara (01-02-03-112) gulluklara jaň edip bolýar.

Bu hyzmat Iphone 14 ulanyjylar üçin geçen ýylyň noýbr aýynda ABŞ-da we Kanadada ýola goýuldy. Häzirki wagtda Apple Emergency SOS hyzmaty Iphone 15 üçin hem elýeterlidir.

Apple-iň Iphone önümleriniň dünýä marketingi boýunça wise-prezidenti Kaýann Drans kompaniýanyň ýokarda ady agzalan hyzmaty Iphone 14 we 15 ulanyjylaryna iki ýylyň dowamynda tölegsiz amala aşyrmaga şatdygyny habar berdi.

Ozal Amerika awtoulag assossiýasiýasynyň sürüjilerini Apple kompaniýasy bilen baglanyşdyrmak üçin hemra arkaly ýollarda kömek gullugy işlenip taýýarlanyldy. Ulanyjylar aragatnaşygyň bolmadyk ýerlerinde mesele ýüze çykan ýagdaýynda bu hyzmatdan peýdalanyp bilerler.

Iphone ulanyjylary “Lokator” funksiýaynyň kömegi bilen hemra arkaly özleriniň ýerleşýän ýerlerini habar berip bilýärler. “Aragatnaşykda” funksiasy bolsa ulanyjynyň dostlaryna we garyndaşlaryna onuň barmaly nokada sag aman barandygyny awtomatik ýagdaýda habar berýär.

ORIENT news

Foto: habr.com

Şeýle hem okaň: