Iň täze habarlar

Dünýäniň iň gowy myhmanhanalary mälim edildi

21.09.2023 | 18:20 |
 Dünýäniň iň gowy myhmanhanalary mälim edildi

Beýik Britaniýanyň "William Reed" neşiri 2023-nji ýylda dünýäniň iň gowy 50 myhmanhanasynyň sanawyny düzdi. Oňa laýyklykda, dünýäniň iň gowy myhmanhanasy Italiýada ýerleşýän "Passalacqua" atly willa myhmanhanadyr. Bu sanaw 580 sany syýahatçylyk we myhmanhana işewürligi boýunça halkara bilermenleriň pikir soralyşygy boýunça düzüldi.

Ozallar kompozitor Winçenso Bellinä degişli bolan willa oteli XVIII asyrda Moltrazioda gurlup, ol britan neşiriniň sanawynda 2 ýyldan bäri birinji bolup gelýär. 3 binada 24 sany aňrybaş otaglary bolan oteliň töwerekleri dürli ösümliklerdir baglar bilen bezelendir.

650c442a22a5f437965084.jpg

Ýewropanyň 20-den gowrak myhmanahanasy bu sanawa goşuldy. Şonuň 4-si London şäherinde we ýene 4-si hem Pariž şäherinde ýerleşýär. Ýewropanyň iň aňrybaş otelleri Afinyda we Madridde hem-de Italiýanyň şäherlerinde ýerleşýär.

650c443af32e9359607947.jpg

Dünýäniň iň aňrybaş 2-nji myhmanhanasy Hytaýda Gongkong şäherinde ýerleşýär. 65 gatly "Rosewood Hong Kong" myhmanhanasynda 413 otag, 11 restoran we başga-da birnäçe dynç alyş ýerleri bar.

650c444cdb560739806898.jpg

Iň aňrybaş myhmanhanalaryň sanawyna Aziýada 17 myhmanhana goşuldy.

650c44534192e439003369.jpg

ORIENT news

Foto: euronews

Şeýle hem okaň: