Iň täze habarlar

GDA-nyň çäklerinde milli ekologiýa bäsleşikleri geçiriler

14.09.2023 | 20:59 |
 GDA-nyň çäklerinde milli ekologiýa bäsleşikleri geçiriler

“Arassa oýunlar” ady bilen 16 – 24-nji sentýabrda zyňyndylary saýlamak we toplamak boýunça bäsleşikler geçiriler. Şeýle bäsleşikleriň 110-sy Russiýanyň sebitlerinde we 50-si 8 sany ýewraziýa ýurtlarynda geçiriler.

Bu çäräniň maksady tokaýlary we suw kenarlaryny zyňyndylardan arassalamakdan, ilaty meýletinçilik işine çekmekden we ilatly ýerleri abadanlaşdyrmakdan ybaratdyr. Bäsleşikleriň ýeňijileri milli we halkara möçberde kesgitlener.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletlerde geljek ýylyň Meýletinçilik hereketiniň ýyly hökmünde yglan edilmeginiň çäklerinde Arkalaşygyň ähli ýurdunda “Arassaçylyk boýunça Ýewraziýa Kubogy” atly bäsleşik geçiriler. Onuň çäklerinde 10 döwletde 200-den gowrak şeýle çäräniň guralmagyna garaşylýar.

ORIENT news

Foto: GDA

Şeýle hem okaň: