Iň täze habarlar

Ýaponiýa Aral ýakasynda oba hojalygy ösdürmek üçin 2 million dollar bölüp berdi

13.09.2023 | 21:21 |
 Ýaponiýa Aral ýakasynda oba hojalygy ösdürmek üçin 2 million dollar bölüp berdi

Ýaponiýanyň Hökümeti Aral ýakasynda oba hojalygyny ösdürmek üçin 2 million dollar möçberde serişde goýberdi. BMG-niň Ösüş maksatnamasy sebitiň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen taslama girişdi.

Taslamanyň degişli resminamalaryna gol çekmek dabarasy Daşkentde Özbegistanyň Oba hojalyk ministrliginiň binasynda geçirildi. Taslama öz içine ýurduň 4 sebitinden 376 müň ekerançynyň işine ýardam bermegi göz öňünde tutýar. Taslama oba hojalygynyň durnukly ýörelgeleriniň, suw tygşytlaýjy usullaryň ulanylmagyny we netijede azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmegini göz öňünde tutýar.

Taslamanyň çäklerinde bu babatda Ýaponiýanyň toplan tejribesiniň ulanylmagy göz öňünde tutulýar.

ORIENT news

Foto: podrobno.uz

Şeýle hem okaň: