Samsung

Türkmenistanyň IIM ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigini ýatladýar

Türkmenistanyň IIM ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigini ýatladýar

Türkmenistanyň IIM-niň ýangyn howpsuzlyk gullugy SMS arkaly TMCELL abonentlere yssy howa döwründe ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmegiň möhümdigini ýatlatdy.

Habarnama türkmenistanlylara öýden ýa-da iş ýerinden çykanlarynda elektrik we gaz enjamlarynyň öçürilendigini barlamagyň zerurdygyny ýatladýar.

ORIENT habarlar