Samsung

Pariždäki Olimpiýa Oýunlarynda bir gezeklik ulanylýan plastigi ulanmagy gadagan ederler

Pariždäki Olimpiýa Oýunlarynda bir gezeklik ulanylýan plastigi ulanmagy gadagan ederler

Fransiýanyň paýtagty 2024-nji ýylda geçjek Olimpiýa we Paralmpiýa Oýunlary wagtynda bir gezeklik ulanylýan plastigi ulanmaklygy gadagan etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Parižiň meri Ann Idalgo merleriň Halkara forumynda çykyş etmek bilen, beýan etdi.

«Biz Olimpiýa Oýunlaryny bir gezeklik plastiksiz ilkinji iri waka etmegi karar etdik» - diýip, Idalgo nygtady.

Strategiýa Oýunlaryň uglerod yzyny kemeltmäge gönükdirilendir. Ol janköýerleriň we oýny görmäge gelýänleriň ýaryşlaryň geçirilýän ýerine plastik gapsyz girmegini göz öňünde tutýar. Olimpiýa marafonynda suw içmek üçin köp gezeklik bulgurlar ulanylar.

Dünýä brendi we Olimpiýa oýunlarynyň hyzmatdaşy Coca-Cola çärede diňe köp gezeklik ulanylýan çüýşe gaplary ulanmaklyga söz berdi, olar Oýunlardan soňra gaýtadan ulanylar.

ORIENT habarlar