Samsung

Türkmen we dünýä nusgawy saz eserleriniň konserti

Türkmen we dünýä nusgawy saz eserleriniň konserti

Resul Gylyjowyň we Guwanç Saparalyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Ýaşlar simfoniki orkestri sizi «Türkmen we dünýä nusgawy saz eserleri» atly konsertine çagyrýar.

Senesi: 27.05.2023 (Şenbe)
Wagty: 18:00
Geçirilýän ýeri: Aşgabat ş., Arçabil ş. 12, Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgi

Giriş tölegsiz.