Iň täze habarlar

Türkmen we dünýä nusgawy saz eserleriniň konserti

26.05.2023 | 11:25 |
 Türkmen we dünýä nusgawy saz eserleriniň konserti

Resul Gylyjowyň we Guwanç Saparalyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Ýaşlar simfoniki orkestri sizi «Türkmen we dünýä nusgawy saz eserleri» atly konsertine çagyrýar.

Senesi: 27.05.2023 (Şenbe)
Wagty: 18:00
Geçirilýän ýeri: Aşgabat ş., Arçabil ş. 12, Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgi

Giriş tölegsiz.

Foto: unsplash.com

Şeýle hem okaň: