Samsung

МТС söwda nyşanyndaky ýumurtgadan ýüz dönderdi

МТС söwda nyşanyndaky ýumurtgadan ýüz dönderdi

Russiýadaky we GDA ýurtlaryndaky iri öýjükli telefon operatorlaryň biri bolan МТС bütindünýä brendingine üýtgetme geçirdi. Kompaniýa täze strategiýany we bazardaky ýerleşmesini beýan edýän täze söwda nyşanyny hödürledi.

Täze logotipde indi ýumurtganyň şekili bolmaz. Ony gyzyl reňkli, «M», «T» we «С» harplary dörtburçlugyň perimetrinde ýerleşdirilen inedördüllik çalyşdy. Brendiň täze konsepsiýasynyň üstünde iki agentlik – UtterDesign we Ony işlediler.

Kompaniýanyň prezidenti Wýaçeslaw Nikolaýewiň sözlerine görä, 2019-njy ýylda brend täzelenenden soňra «munuň ýeterlik däldigi» düşnükli boldy, şol sebäpli doly hukukly brendi täzelemeklige zerurulyk ýüze çykdy. Işleriň bahasy - 20-30 mln rubla deň boldy.

Täzelenen söwda nyşany kompaniýanyň sanly hyzmatlary hödürlemäge ýöriteleşen täze strategiýasyny şöhlelendirýär. Brendi täzelemek sebäpli prezentasiýada kompaniýanyň wekilleriniň belläp geçişleri ýaly, soňky ýyllarda МТС öýjükli telefon operatory bolmaklykdan sanly ekoulgama ösüp geçdi.

ORIENT habarlar