Samsung

Türkmen dzýudoçylary Gruziýadaky «Uly tuwalganyň» ýaryşynda çykyş ederler

Türkmen dzýudoçylary Gruziýadaky «Uly tuwalganyň» ýaryşynda çykyş ederler

Türkmenistanyň dzýudo boýunça ýygyndysy 24-26-njy martda Tbiliside (Gruziýa) geçiriljek «Uly tuwalganyň» ýaryşyna gatnaşar.

Biziň ýurdumyza 10 türgen wekilçilik eder. Erkekleriň toparynyň düzümine: Aýbek Omirow, Hakberdy Jumaýew (60 kg agram derejesi), Serdar Rahymow, Hekim Agamämmedow (66 kg çenli), Parahat Nazarow (72 kg çenli) girdiler.

Zenanlaryň toparyny: Aksoltan Hojageldiýewa, Kurbanaý Kurbanowa (48 kg çenli), Saýara Rozyýewa (52 kg çenli), Maýsa Pardaýewa (57 kg çenli) we Zulhumar Daşkinowa (63 kg çenli) düzdüler.

Türkmen dzýudoçylary çempionatda tälimçi Gahryman Amandurdyýewiň we Tatýana Widýasowanyň ýolbaşçylygynda çykyş ederler.

Tbilisidäki «Uly tuwalganyň» ýaryşy 63 ýurtdan 443 dzýudoçyny (235 erkek we 206 zenan) ýygnar.

ORIENT habarlar