Samsung

TDHÇB-daky söwdalaşyklar: daşarky bazarda awtoulag benzini we dizel ýangyjy ýokary islege eýe boldy

TDHÇB-daky söwdalaşyklar: daşarky bazarda awtoulag benzini we dizel ýangyjy ýokary islege eýe boldy

Anna güni, 17-nji martda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda jemi bahasy $126,7 mln amerikan dollaryna deň bolan 11 geleşik baglaşyldy – diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.

Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri önümiň her tonnasyna $669,50 amerikan dollaryny teklip edip, A-92 kysymly awtoulag benzininiň jemi 6,5 müň tonnasyny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy $4,5 mln amerikan dollaryndan geçdi.

BAE-den we Owganystandan gelen işewürler ECO-93 kysymly awtoulag benzininiň 150 müň tonnasyny $119,7 mln amerikan dollaryna satyn aldylar. Önümiň her tonnasyna $798,50 amerikan dollary teklip edildi.

Owganystandan gelen telekeçiler şeýle hem Л-0,5-62 kysymly dizel ýangyjynyň 3 müň tonnasyny $2,4 mln amerikan dollaryna satyn aldylar. Ýangyjyň her tonnasyna $701 amerikan dollary baha berildi.

Söwdalaşyklara goýlan harytlar barada maglumatlar bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal biržasynyň resmi web saýty arkaly şu ýerden tanşyp bilersiňiz.

Oba hojalygy, senagat we aragatnaşyk bölümlerinde, şeýle hem söwda toplumynda söwdalaşyk duşenbe-anna günleri 16:00-da, şenbe güni sagat 11:30-da başlanýar. Nebit we gaz pudagynda birža söwdasy duşenbe-anna günleri 16:30-da, şenbe güni 12:00-da başlanýar.

Şol bir wagtyň özünde, tmex.gov.tm web sahypasynda, birža harytlaryny gönümel öndürijilerden satmak teklipleri bilen funksional platformanyň üsti bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle hem birža harytlarynyň satuwy barada bildirişleri hem çap edip bolýar.

ORIENT habarlar