Iň täze habarlar

Gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň gandbol boýunça çempionaty tamamlandy

17.03.2023 | 11:39 |
 Gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň gandbol boýunça çempionaty tamamlandy
 Gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň gandbol boýunça çempionaty tamamlandy

Türkmenistanda gyzlaryň arasynda gandbol boýunça ýurduň çempionaty tamamlandy. Ýaryşlar Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti we ýurtda işleýän BMG-niň agentlikleri bilen bilelikde gurnaldy.

Ýaryşyň netijeleri boýunça Aşgabat şäheriniň gandbolçylary ýeňiş gazandylar, Balkan welaýatynyň türgenleri ikinji ýeri eýelediler, üçünji orny bolsa – Lebap welaýatynyň türgenleri eýelediler.

Çäre BMG-niň we Türkmenistanyň hökümetiniň «Bütindünýä pandemiýasy bilen bagly köp ölçegli töwekgelçilikleri we howplary ýumşatmak üçin habardarlygy ýokarlandyrmak we ýaşlary çekmek» taslamasynyň çäklerinde gurnaldy.

ORIENT habarlar

Foto: instagram.com / @unfpa_turkmenistan

Şeýle hem okaň: