Samsung

Gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň gandbol boýunça çempionaty tamamlandy

Gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň gandbol boýunça çempionaty tamamlandy

Türkmenistanda gyzlaryň arasynda gandbol boýunça ýurduň çempionaty tamamlandy. Ýaryşlar Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti we ýurtda işleýän BMG-niň agentlikleri bilen bilelikde gurnaldy.

Ýaryşyň netijeleri boýunça Aşgabat şäheriniň gandbolçylary ýeňiş gazandylar, Balkan welaýatynyň türgenleri ikinji ýeri eýelediler, üçünji orny bolsa – Lebap welaýatynyň türgenleri eýelediler.

Çäre BMG-niň we Türkmenistanyň hökümetiniň «Bütindünýä pandemiýasy bilen bagly köp ölçegli töwekgelçilikleri we howplary ýumşatmak üçin habardarlygy ýokarlandyrmak we ýaşlary çekmek» taslamasynyň çäklerinde gurnaldy.

ORIENT habarlar