Samsung

"Elektronika dünýäsi" dükany: Şansyňyzy elden gidirmäň!

"Elektronika dünýäsi" dükany: Şansyňyzy elden gidirmäň!

Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda “Elektronika Dünýäsi” öz müşderilerini we olaryň ýakynlaryny begendirmek üçin täze arzanladyş möwsümini yglan edýär. Täze ýyl mynasybetli dükanda başlanan arzanlaşyklar barada ORIENT şu ýerde habar beripdi.

Häzir bolsa, Şukurgeldi Myradowyň we Süleýman Çaryýewiň bu barada taýýarlan wideoşekillerini siziň dykgatyňyza hödürleýäris.

ORIENT news