Iň täze habarlar

Hytaýyň nebit we gaz enjamlaryny öndüriji kompaniýasy öz önümlerini Türkmenistana iberer

29.10.2022 | 17:26 |
 Hytaýyň nebit we gaz enjamlaryny öndüriji  kompaniýasy öz önümlerini Türkmenistana iberer

"Türkmennebit" Döwlet konserni ýangyç we energetika pudagy üçin enjam öndürýän Hytaýyň “Shandong kerui petroleum” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Oňa laýyklykda, türkmen tarapy umumy bahasy ABŞ-nyň 277,5 dollaryna barabar bolan önüm satyn alar.

Китайский производитель нефтегазового оборудования поставит в Туркменистан свою продукцию

“Shandong kerui petroleum” nebit önümçiligini ösdürmekde we täze energiýa çeşmelerini işläp taýýarlamakda ýöriteleşen kompaniýa bolup, ol integrirlenen çözgütleri we hyzmatlary hödürleýär.

Китайский производитель нефтегазового оборудования поставит в Туркменистан свою продукцию

Penşenbe güni Aşgabatda açylan "Türkmenistanyň nebiti we gazy" atly halkara forumynyň çäginde türkmenistanly we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda täze şertnamalar boýunça resminamalara gol çekilýär.

Китайский производитель нефтегазового оборудования поставит в Туркменистан свою продукцию

ORIENT news

Şeýle hem okaň: