Iň täze habarlar

TDHÇMB-niň söwdalary: BAE-niň wekili nah ýüplük satyn aldy

16.10.2022 | 05:32 |
 TDHÇMB-niň söwdalary: BAE-niň wekili nah ýüplük satyn aldy

Anna güni, 15-nji oktýabrda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda Birleşen Arap Emirlikleriniň wekili nah ýüplük satyn aldy diýip, ORIENT-iň habarçysy habar berýär.

BAE-ne jemi 220 müň kg. dürli görnüşli nah ýüplükler iberiler. Geleşik milli pulda baglaşylyp, onuň umumy bahasy 7,1 mln. manada deň boldy.

Söwdalara çykarylýan harytlar baradaky maglumatlar bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň şu salgy boýunça saýtyndan tanşyp bolar.

Oba hojalygy, senagat we kommunikasiýa, şeýle hem söwda toplumyna degişli ugurlar boýunça söwdalar duşenbe gününden-anna güni aralygynda 16:00-da, şenbe güni 11:30-da başlanýar. Nebit-gaz ugry boýunça birža söwdalary duşenbe gününden-anna güni aralygynda 16:30-da, şenbe güni 12:00-da geçirilýär.

Şunuň bilen bir wagtda, saýtda tmex.gov.tm döredilen degişli hyzmatlar arkaly göniden-göni öndürijiler bilen habarlaşyp, birža harytlarynyň söwdasynyň dowamy bilen tanşyp bolar. Şeýle hem birža harytlaryny satmak baradaky bildirişleri ýerleşdirmek mümkinçiligi elýeterlidir.

ORIENT news

Şeýle hem okaň: