Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi ýaş zehinleri gözleýär

08.06.2022 | 22:51 |
 Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi ýaş zehinleri gözleýär

– Ýaş zehinli suratkeşler Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy bolmaga mümkinçilik alarlar – diýip, şu gün gurama yglan etdi.

Şu maksat bilen 24-nji awgustda agzalyga dalaşgärleriň işleriniň sergisi gurnalar we onuň netijeleri boýunça iň zehinli suratkeşler kesgitlener.

Sergä gatnaşmak isleýänler öz eserlerini 15-nji iýundan 29-njy iýul aralygynda bellenen tertipde Aşgabat şäheri, Asudalyk köçesi, 33-nji jaý salgysy boýunça ýa-da unionofartists2022@gmail.com elektron poçta arkaly ugradyp bilerler.

Sergi Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň sergi zalynda gurnalar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 92-44-39, 92-35-43, 92-06-34

ORIENT news

Şeýle hem okaň: