Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky maliýe hasabatlygynyň iň döwrebap ölçegini ulanýar

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky maliýe hasabatlygynyň iň döwrebap ölçegini ulanýar

24.02.2023

|

12:00

|

1368

«Bahreýn düwüni» Türkmenistana nähili artykmaçlyklary berer?

«Bahreýn düwüni» Türkmenistana nähili artykmaçlyklary berer?

23.02.2023

|

18:25

|

824

TOPH gaz geçirijisi: Pakistan öňe gitmäge taýýar

TOPH gaz geçirijisi: Pakistan öňe gitmäge taýýar

09.02.2023

|

23:12

|

909

Merkezi Aziýada kriptowalýutanyň maýninginiň geljegi barmy?

Merkezi Aziýada kriptowalýutanyň maýninginiň geljegi barmy?

04.02.2023

|

10:32

|

957

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky döredilmeginiň 31 ýyllygyny belleýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky döredilmeginiň 31 ýyllygyny belleýär

28.01.2023

|

12:07

|

942

Türkmenistanda ygtyýarnama almak: öz işjeňligiňi nähili kanunlaşdyrmaly

Türkmenistanda ygtyýarnama almak: öz işjeňligiňi nähili kanunlaşdyrmaly

24.01.2023

|

21:12

|

2317

Sinszýan sebitiniň kärhanalary Merjkezi Aziýa ýurtlarynda täze işewürlik mümkinçiliklerini gözleýärler

Sinszýan sebitiniň kärhanalary Merjkezi Aziýa ýurtlarynda täze işewürlik mümkinçiliklerini gözleýärler

16.12.2022

|

18:23

|

739

2 sahypa