Iň täze habarlar

Näme üçin Orazada hurma iýmeli?

Näme üçin Orazada hurma iýmeli?

31.03.2023

|

00:23

|

1523

Mukaddes Oraza aýynda gadagan edilýän werugsat berilýän zatlar: türkmen hajylarynyň we Müftiliginiň maslahatlary

Mukaddes Oraza aýynda gadagan edilýän werugsat berilýän zatlar: türkmen hajylarynyň we Müftiliginiň maslahatlary

30.03.2023

|

22:31

|

4378

Agyz-açar menýusyny hödürleýän Aşgabadyň restoranlarynyň we kafeleriniň sanawy

Agyz-açar menýusyny hödürleýän Aşgabadyň restoranlarynyň we kafeleriniň sanawy

28.03.2023

|

00:22

|

2466

Orazada kelle agyrydan nädip gaça durmaly – lukmanyň maslahatlary

Orazada kelle agyrydan nädip gaça durmaly – lukmanyň maslahatlary

27.03.2023

|

12:41

|

2611

Türkmenistanyň «Halkbank» PJB nähili karzlary berýär

Türkmenistanyň «Halkbank» PJB nähili karzlary berýär

13.03.2023

|

11:57

|

2260

Google Chrome-da million açyk goşmaça sahypany halaýanlar üçin çözgüt bar - TabBrew-i synap görüň

Google Chrome-da million açyk goşmaça sahypany halaýanlar üçin çözgüt bar - TabBrew-i synap görüň

09.03.2023

|

14:47

|

679

Witaminlere syn: siziň saglygyňyz üçin 13 hökmany madda

Witaminlere syn: siziň saglygyňyz üçin 13 hökmany madda

07.03.2023

|

11:26

|

6410

"Türkmenistanda öndürilen" nyşanly haýsy harytlary ýurt daşynda ýerlemek amatly

"Türkmenistanda öndürilen" nyşanly haýsy harytlary ýurt daşynda ýerlemek amatly

07.03.2023

|

01:15

|

1027

Erkek kişä näme sowgat etmeli? islendik baýrama 50+ pikir

Erkek kişä näme sowgat etmeli? islendik baýrama 50+ pikir

23.02.2023

|

18:18

|

2403

Türkmenistanyň raýatlary synagsyz nädip SPbDU-ne okuwa girip bilerler- ýokary okuw mekdebinden jogap

Türkmenistanyň raýatlary synagsyz nädip SPbDU-ne okuwa girip bilerler- ýokary okuw mekdebinden jogap

23.02.2023

|

16:21

|

5387

5 sahypa