Iň täze habarlar

“Dutaryň owazlary” festiwalynyň sungat direktory onuň çäklerinde nämeleriň boljakdygyny mälim etdi

“Dutaryň owazlary” festiwalynyň sungat direktory onuň çäklerinde nämeleriň boljakdygyny mälim etdi

11.10.2023

|

17:05

|

1106

Türkmeniň milli döredijilik dünýäsine syýahat: Aşgabatda «Lebap Handmade Exports» sergisi geçirildi

Türkmeniň milli döredijilik dünýäsine syýahat: Aşgabatda «Lebap Handmade Exports» sergisi geçirildi

02.10.2023

|

21:55

|

693

Maestro Nikolaý Artýomowiç Amiýants: Mugallym, kärdeş we sazanda hakda hekaýa

Maestro Nikolaý Artýomowiç Amiýants: Mugallym, kärdeş we sazanda hakda hekaýa

22.09.2023

|

16:09

|

896

Magtymguly barada filmi surata düşürýän döredijilik topary Moskwa bardylar

Magtymguly barada filmi surata düşürýän döredijilik topary Moskwa bardylar

02.09.2023

|

14:35

|

1334

Brýusselde baýramçylyk agşamy: Türkmenistanyň baý mirasy bilen bezelen medeni çäre

Brýusselde baýramçylyk agşamy: Türkmenistanyň baý mirasy bilen bezelen medeni çäre

01.09.2023

|

20:45

|

937

Zehinler we muşdaklar: Moskwada türkmen sazandalarynyň konserti geçirildi

Zehinler we muşdaklar: Moskwada türkmen sazandalarynyň konserti geçirildi

15.08.2023

|

20:00

|

709

Sungat barada söhbetler: türkmen suratkeşleriniň suratlarynda gapylaryň nyşany

Sungat barada söhbetler: türkmen suratkeşleriniň suratlarynda gapylaryň nyşany

09.08.2023

|

03:29

|

2005

Polkownige hiç kim garaşanok .. , emma türkmen Myrada onuň konsertleri bilen Awstraliýanyň Melburnynda garaşýarlar

Polkownige hiç kim garaşanok .. , emma türkmen Myrada onuň konsertleri bilen Awstraliýanyň Melburnynda garaşýarlar

29.07.2023

|

14:53

|

1283

Kuturýeden we fransuz kompozitoryndan bir köýnegiň hekaýasy - olary Türkmenistan bilen näme baglanyşdyrýar

Kuturýeden we fransuz kompozitoryndan bir köýnegiň hekaýasy - olary Türkmenistan bilen näme baglanyşdyrýar

01.07.2023

|

22:10

|

1165

«Kamerata»-ny diňlemek we ruhlanmak: ýaş ansamblyň saz «magnetizmi» nämede?

«Kamerata»-ny diňlemek we ruhlanmak: ýaş ansamblyň saz «magnetizmi» nämede?

27.06.2023

|

20:12

|

591

7 sahypa