Iň täze habarlar

Aşgabatda geçiriljek Dünýä Kuraş çempionaty üçin petekleriň satuwy başlandy

Aşgabatda geçiriljek Dünýä Kuraş çempionaty üçin petekleriň satuwy başlandy

21.11.2023

|

11:45

|

263

Lebapda küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň deslapky tapgyry geçirildi

Lebapda küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň deslapky tapgyry geçirildi

19.11.2023

|

18:19

|

146

Ýaş boks ýyldyzlary Ýerewanda geçiriljek IBA dünýä çempionatynda çykyş ederler

Ýaş boks ýyldyzlary Ýerewanda geçiriljek IBA dünýä çempionatynda çykyş ederler

17.11.2023

|

13:59

|

127

Türkmen küştçi gyzy 4-nji tapgyra gatnaşandan soň ýetginjekleriň dünýä çempionatynda 1-nji we 2-nji ýerleri paýlaşýar

Türkmen küştçi gyzy 4-nji tapgyra gatnaşandan soň ýetginjekleriň dünýä çempionatynda 1-nji we 2-nji ýerleri paýlaşýar

17.11.2023

|

13:33

|

158

“Ýüpek ýoly” 2024 rallisiniň ugry kesgitlendi

“Ýüpek ýoly” 2024 rallisiniň ugry kesgitlendi

17.11.2023

|

12:53

|

154

Kuraş sporty boýunça dünýäniň iň ezber 240-dan gowrak türgeni Aşgabada geler

Kuraş sporty boýunça dünýäniň iň ezber 240-dan gowrak türgeni Aşgabada geler

15.11.2023

|

11:53

|

254

Dünýäniň boks ýyldyzlary Daşkende gelerler

Dünýäniň boks ýyldyzlary Daşkende gelerler

14.11.2023

|

20:00

|

406

Türkmen türgenleri küşt boýunça ýaşlaryň dünýä çempionatynda çykyş edýärler

Türkmen türgenleri küşt boýunça ýaşlaryň dünýä çempionatynda çykyş edýärler

13.11.2023

|

15:03

|

187

Kuraş sporty boýunça dünýäniň iň ökde türgenleri Aşgabada gelerler

Kuraş sporty boýunça dünýäniň iň ökde türgenleri Aşgabada gelerler

13.11.2023

|

00:40

|

278

Ronaldo uçar bahasyndaky brilliant sagady sowgat aldy

Ronaldo uçar bahasyndaky brilliant sagady sowgat aldy

09.11.2023

|

09:56

|

293

62 sahypa