Iň täze habarlar

“Apple” oýunlaryň netijelerini we goýum koeffisiýentlerini görkezýän programma goşundyny işe girizdi

“Apple” oýunlaryň netijelerini we goýum koeffisiýentlerini görkezýän programma goşundyny işe girizdi

22.02.2024

|

13:25

|

176

Türkmen talyplary Kazanda geçirilýän “Geljegiň oýunlaryna” gatnaşýarlar

Türkmen talyplary Kazanda geçirilýän “Geljegiň oýunlaryna” gatnaşýarlar

21.02.2024

|

12:27

|

202

“Arkadag” futbol topary Russiýanyň toparyny ýeňdi

“Arkadag” futbol topary Russiýanyň toparyny ýeňdi

19.02.2024

|

10:24

|

354

"Ahal" futbol topary Türkiýede okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçýär

"Ahal" futbol topary Türkiýede okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçýär

18.02.2024

|

13:29

|

210

Atçylyk pudagyna ýöriteleşen ýokary okuw mekdebiniň rektory Doha şäherinde konkur ýaryşynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Atçylyk pudagyna ýöriteleşen ýokary okuw mekdebiniň rektory Doha şäherinde konkur ýaryşynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

16.02.2024

|

11:30

|

241

Türkmen türgenleri suw sport görnüşleri boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýarlar

Türkmen türgenleri suw sport görnüşleri boýunça dünýä çempionatyna gatnaşýarlar

13.02.2024

|

10:28

|

197

Türkmen hokkeýçileri dünýä çempionatyň 3-nji diwizion oýunlaryna gatnaşar

Türkmen hokkeýçileri dünýä çempionatyň 3-nji diwizion oýunlaryna gatnaşar

12.02.2024

|

09:59

|

200

Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň medallarynyň aýratynlygy mälim edildi

Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň medallarynyň aýratynlygy mälim edildi

09.02.2024

|

21:03

|

224

Küşt boýunça Türkmenistanyň birinjiliginde lebaply gyzlar altyn medallaryň ählisini aldylar

Küşt boýunça Türkmenistanyň birinjiliginde lebaply gyzlar altyn medallaryň ählisini aldylar

09.02.2024

|

19:28

|

251

Daşkent halkara marafonyna 32 ýurtdan türgen gatnaşar

Daşkent halkara marafonyna 32 ýurtdan türgen gatnaşar

09.02.2024

|

00:24

|

147

68 sahypa