Iň täze habarlar

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanyň DIM-nde ynanç hatlarynyň nusgalaryny  gowşurdy

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanyň DIM-nde ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

19.02.2024

|

20:14

|

112

Türkmenistanyň ilçisi Litwanyň milli baýramçylygynyň resmi çärelerine gatnaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Litwanyň milli baýramçylygynyň resmi çärelerine gatnaşdy

19.02.2024

|

19:11

|

99

Agajy gaýtadan işlemekde gazanylan üstünlikler awiaýangyjyň bahasyny ep-esli arzanladyp biler

Agajy gaýtadan işlemekde gazanylan üstünlikler awiaýangyjyň bahasyny ep-esli arzanladyp biler

19.02.2024

|

17:21

|

686

Bilim işgärleriniň arasynda döredijilik bäsleşigi yglan edildi

Bilim işgärleriniň arasynda döredijilik bäsleşigi yglan edildi

19.02.2024

|

10:20

|

225

BMG: Türkmenistanyň Bitaraplygy ählumumy köptaraply gurşawy döretmekde ýol görkezijidir

BMG: Türkmenistanyň Bitaraplygy ählumumy köptaraply gurşawy döretmekde ýol görkezijidir

19.02.2024

|

02:29

|

168

Russiýanyň ilçisi BMG-niň düzümleriniň işinde türkmen diplomatlarynyň möhüm goşandyny belledi

Russiýanyň ilçisi BMG-niň düzümleriniň işinde türkmen diplomatlarynyň möhüm goşandyny belledi

19.02.2024

|

01:09

|

177

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby Fransiýada tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaby Fransiýada tanyşdyryldy

18.02.2024

|

13:22

|

241

Lukmançylyk hünärinde bilim alýan türkmen talybynyň göreldeli işi belarus neşirinde beýan edildi

Lukmançylyk hünärinde bilim alýan türkmen talybynyň göreldeli işi belarus neşirinde beýan edildi

17.02.2024

|

22:48

|

474

Maldiwleriň awiakompaniýasy ýolagçylara VR güýmenjesini hödürlär

Maldiwleriň awiakompaniýasy ýolagçylara VR güýmenjesini hödürlär

17.02.2024

|

14:57

|

194

Türkmenistanyň daşary işler ministri we BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite wekili hyzmatdaşlyk ugurlaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň daşary işler ministri we BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite wekili hyzmatdaşlyk ugurlaryny maslahatlaşdylar

17.02.2024

|

14:43

|

157

273 sahypa